Miejscowość / Data …………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko: …………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………. 

Kod pocztowy: …………………………………………….. 

Miejscowość: ………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………. 

ZWROT / WYMIANA TOWARU 

Produkty objęte umową sprzedaży zostały odebrane w dniu: …………………………………………………………………. 

Numer paragonu: ………………………………………… 

Nazwa zwracanego/wymienianego towaru: (niepotrzebne skreślić) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przyczyna zwrotu/wymiany: (właściwe zaznaczyć) 

towar posiada wadę 

dostawa niezgodna z zamówieniem 

zwrot towaru bez podania przyczyny (towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z paragonem) 

inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę opisać wadę, jeśli występuje w produkcie: 

................................................................................................................................................................................... 

Żądanie konsumenta: 

WYMIANA: (właściwe zaznaczyć) 

proszę o wymianę towaru na wolny od wad 

proszę o wymianę towaru na inny towar 

(proszę podać nazwę towaru): 

................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                        ……………………………………………………………….. (czytelny podpis) 

ZWROT: 

zwrot gotówki na konto: (proszę poniżej podać dokładny nr konta bankowego) 

................................................................................................................................................................................... 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży powyższych produktów. 

                                                                                                        ……………………………………………………………….. (czytelny podpis) 


Porównaj 0